Kérdése van? Írjon nekünk: info@gaztervkeszites.hu

Gázterv készítés


Hazánkban gázszerelési munkálatokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő engedélyezett tervek alapján lehet végezni.

A gázterv a gázszerelési munkálatok végzésének legalapvetőbb dokumentuma. Fontos, hogy a gázterv készítésekor a meglévő állapotot ugyanúgy fel kell tüntetni a terven, mint az új, engedélyeztetni kívánt állapotot. Tartalmaznia kell műszaki leírás keretében az alkalmazott anyagokat, technológiákat és szabványokat.

Gáztervezési munkánk kiterjed új gázhálózat kiépítésének, valamint a meglévő átalakításának tervezésére is, továbbá gázkészülékek égéstermék elvezetésének megtervezésére, azaz kéményméretezés készítésére.

A gázterv részei

 • Alaprajz
 • Függőleges csőterv
 • Tervezői nyilatkozat
 • Műszaki leírás
 • Biztonsági értékelés
 • Biztonsági és egészségvédelmi terv
 • Kéményméretezés (ha szükséges)

A tervezés folyamatának főbb lépései

Konzultáció

A helyszíni felméréskor rögzítjük a szükséges adatokat. Részletesen egyeztetjük és pontosítjuk a gázkészülék helyiségével kapcsolatban a követelményeket.

Tervezés

Megtervezzük és elkészítjük az előzetesen egyeztetett adatok alapján a tervdokumentáció rajzi és írásos részeit.

Átadás

A jogszabályi és az illetékes gázszolgáltató előírásainak megfelelően elkészült anyagot engedélyeztetjük, majd átadjuk Önnek.

Mikor van szükség gáztervre?

Gázüzemű készüléket (pl. kazán/tűzhely/egyéb nagy teljesítményű berendezés) új berendezésre cseréljük, valamint, ha bármilyen más jellegű fejlesztést illetve bővítést végzünk el. Ennek értelmében a  gáz fogyasztói rendszer létesítése,valamint a meglévő módosítása, bővítése (gázszerelés) esetén.

Tehát nem csak a gázzal közvetlenül kapcsolatban lévő egységeket (gázvezeték, készülék), hanem az égéshez (eltüzeléshez) szükséges, égési levegő bejutását, valamint hozzávezetését biztosító elemeket, illetve az égéstermék eltávolítását biztosító kéményt, csővezeték-rendszert is figyelembe kell venni, ez az úgynevezett tág fogyasztói rendszer. Ha ezek egyikében az eredetileg engedélyezett kivitelhez képest bármilyen változás, korszerűsítés (akár egy ablakcsere kandalló elszívó ventilátor) következik be szükség van a műszaki biztonság érdekében a szakmérnököt megbízni.

Akkor nincs szükség tervre, ha a készülékcsere esetén az újat nem kívánjuk áthelyezni és rendeltetése, működési elve, teljesítménye, illetve a MSZ CEN/TR 1749 szabvány szerinti osztályozás alapján meghatározott alcsoportja a régivel megegyezik.Azonban fontos, hogy egy olyan dokumentummal (pl. érvényes kéményvizsgálati bizonylat) rendelkeznünk kell, mely bizonyítja, hogy az előírásoknak megfelelő égéstermék elvezetési és légellátási feltételek teljesülnek.

A gázterv elkészítésének időigénye?

A munkák a megbízástól számított 10* napon belül elkészül.
*a határidő a kéményseprő-ipari nyilatkozat beszerzéséről függően változhat

Mikor szabad a munkálatokat megkezdeni? Meddig érvényes a gázterv?

A mérnök által elkészített gázterv, majd ennek engedélyeztetése után (tehát minősített terv elkészülte után) megengedett a gázszerelés. Fontos, hogy 2 évig érvényes az engedély a gázszerelés elvégzésére, ha ez az idő lejárt, újra be kell adni felülvizsgálatra.

Ki készíti el a gáztervet, ki végezhet gázszerelést?

A gáztervet csak és kizárólag a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett szaktervező mérnök készítheti el. A gázvezeték-szerelő a gépészmérnök által elkészített, engedélyeztetett terv alapján dolgozhat. Ahhoz, hogy a gáz szolgáltató elfogadja a tervet, az összes csatlakozó szerkezetnek meg kell fellelnie a hatályos jogszabályoknak. (pl. kémény) Gázszerelés végzésére – a gázfelhasználás veszélyessége miatt – kizárólag gázszerelésre jogosult gázvezeték-szerelő bízható meg.

Mennyibe kerül a gázterv?

A gázterv általában 35-90 ezer forintba kerül

Gáz MEO ügyintézés


A műszaki-biztonsági felülvizsgálat hivatott garantálni, hogy a tulajdonos csak olyan rendszert üzemeltessen, amely nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.

A gázszerelési munkálatok befejezése után, a minőség ellenőrzési osztály (MEO) szakmérnökei helyszínre kivonulva megbizonyosodnak, hogy a kivitelezés a hitelesített tervek alapján történt és erről jegyzőkönyv készül.

A terv engedélyeztetése, valamint a (közmű)engedélyek beszerzése is a megbízó/fogyasztó feladata, azonban megbízásuk esetén a szaktervező is beszerezheti Ön helyett ezeket a dokumentumokat, illetve a terv engedélyeztetésének folyamatát is vállaljuk. A MEO igénybevételéhez az illetékes gázszolgáltatónál kell a tulajdonosnak vagy megbízottjának az ügyfélszolgálaton személyesen vagy online kérvényezni és időpontot egyeztetni.

A helyszíni ellenörzés folyamata

A helyszíni átadás-átvétel során 3 félnek kell személyesen vagy megbízotton keresztül részt venni:

 • a gázművek szakembere
 • a kivitelező
 • a megrendelő vagy meghatalmazottja

Szükséges dokumentumok

 • engedélyezett gázterv
 • kéményseprői szakvélemény
 • szerelői nyilatkozatok
 • megrendelőlap
 • EPH jegyzőkönyv

A MEO felülvizsgálat során ellenőrzése kerülő dolgok

 • a kivitelezés a jóváhagyott terveknek megfelelően történt meg
 • a gázmérő bekötésének szabályszerűsége
 • a gázkészülék légellátása biztosított-e
 • a füstgázelvezetés a szabályoknak megfelelő-e
 • a nyomáspróba sikerességének jegyzőkönyvezése
 • dokumentumok ellenőrzése (kéményseprői szakvélemény, EPH jegyzőkönyv, nyomáspróba pumpa kalibrációs jegyzőkönyve, a szerelői nyilatkozat, a megrendelőlap)

Egyszerűsített készülékcsere


Bizonyos esetekben (ez jogszabályilag rögzítve van) a kazáncsere egyszerűsített eljárás keretében is elvégezhető. Egyszerűsített eljárásban gázterv készítése nem szükséges, ilyenkor mindössze be kell jelenteni a szolgáltatónál az erre szolgáló formanyomtatvány segítségével.

Az egyszerüsített gázkészülék cserét csak a gázszolgáltató által hivatalosan feljogosított szerelő végezheti. A jogosultsággal rendelkező gázszerelők listája elérhető a gázszolgáltató honlapján.

Munkavédelem


A gázterv részét képező biztonsági és egészségvédelmi tervet képesített munkavédelmi technikus készítheti el

A munkavédelem előírásainak megvalósítása és betartása minden munkavállalónak és a munkáltatónak érdeke és törvényi kötelezettsége. A munkavédelem meghatározza a foglalkozási ártalmak, a munkabalesetek és a megbetegedések megelőzésének módszereit. Ellenőrzését és szervezeti felépítését tehát a törvény szabályozza.

A munkáltatóra már egy fő alkalmazott esetén vonatkozik a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény. Magyarországon a munkavédelmi tevékenységet, szolgáltatás nyújtását megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti.

Cégünk által nyújtott munkavédelemi szolgáltatások

 • kockázatértékelések elkészítése
 • munkavédelmi oktatás, tematika elkészítés
 • biztonsági és egészségvédelmi terv készítése
 • egyéni védőeszköz juttatási rend
 • együttműködés az ellenőrző hatósággal, foglalkozás-egészségügyi szolgálattal